Zničit, pošlapat, spálit, vypálit, vyvraždit

vaclava co se může hodit, to překroutit. To jsou metody boje historických i současných nacistů. Stejně tak je tomu i v případě jejich zneužití kultu svatého Václava.

Blíží se státní svátek.  Připomeneme si zakladatele české státnosti. Svatováclavská tradice patří nesporně k nejsilnějším inspiracím, které v dějinách máme, i když se o jeho životě moc neví.

Podstatnější je však tradice v povědomí českého národa. Ta byla v době první republiky podceňována. Dominantní úlohu tehdy hrála husitská tradice. Katolická církev byla tenkrát příliš spojována s Habsburskou monarchii, která byla nedávno poražena. Ke zlomu došlo v roce 1929, kdy se konala velká pouť k tisíciletému zavraždění svatého Václava.

Jednozačně se v této době dá pozorovat změna náhledu na svatováclavský kult. V roce 1938 je možné vysledovat dva pohledy, které se později výrazně odrážejí do období nacistické okupace. Ke svatému Václavu, jako patronu Čechů, se obraceli obyvatelé porobeného Československa. Obracely se k němu v době pomnichovské Druhé republiky i antidemokratické a autoritativní  síly, kdy svatováclavská tradice byla stavěna jako antiteze k té prvorepublikové.

V českých kostelech jsou v době okupace slouženy svatováclavské mše, které mají vlastenecký charakter a jsou výrazem odporu vůči nacistickému režimu. Na druhé straně je svatováclavský kult zneužíván částí českých kolaborantských kruhů a pak i nacistickou mocí k tomu, aby se prokázala závislost českých zemí na německé řísi právě s odkazy na historické tradice svatého Václava, který se usmířil s německým sousedem a odevzdával prebendy - hřivny stříbra a voly do Němec.

Z historického hlediska je však příklon svatého Václava k Německu již spíše manipulací než seriozní interpretací  dějin. Ve Václavově době nelze mluvit o Německu tak, jak ho známe dnes.  Byla to úplně jiná říše. Navíc sjednání míru za úplatu byla tehdy naprosto běžná věc.

Historikové varují před přenášením významů historických tradic do dnešní doby a upozorňují, že může jít o záležitost velmi problematickou. Všechny události ranného středověku se děly v dobovém kontextu a ten nelze přenést do doby nacismu nebo do doby Druhé světové války. Šlo o ryze účelovou manipulaci se svatováclavskou úctou, kdy si nacistické úřady chtěly získat podporu části konzervativně smýšlejícího českého obyvatelstva.

To se však nepodařilo a většina národa se s dezintepretacemi a propagandistickým modelováním svatováclavské tradice neztotožnila. Ideálem se stal Václav na koni jako nejslavnější  český rytíř, jako symbol vlastenectví a vzdoru proti okupantům.

Zneužití se nevyhnula ani svatováclavská orlice. Stala se vyznamenáním, které mělo tři stupně a nacisté tímto vyznamenáním oceňovali spolupráci s Němci. Zároveň vyznamení sloužilo k diskreditaci lidí, kteří kolaboraci odmítali. Tímto vyznamenáním se tito nezlomitelní stali v očích národa poznamenanými cejchem spolupráce s Němci. Na zneužití svatováclavské tradice doplatil i Heydrich, když si neoprávněně nasadil svatováclavskou korunu a později se stal obětí atentátu.

I dnes se naši nacisté odvažují dotýkat se něčeho tak posvátného, čím svatováclavský kult pro český národ nepochybně je. Již několik let organizují tzv. Svatováclavské demonstrace. Samozřejmě naprostou náhodou při nich bývá řečníkem i Tomek Vandas. Banda zakuklených nácků při  této příležitosti vyřvává své oblíbené - radikálně, sociálně, nacionálně - jako by tato jejich slova měla se svatým Václavem cokoliv společného.

Je smutné, že vždy, při příležitosti nějakého svátku, když se v televizi ptají občanů, jestli vůbec vědí, proč je volno, nestačím se divit. Zpravidla vůbec netuší, proč nemuseli do práce. To ovšem neznemená, že bychom si v klidu měli nechat brát statováclavskou tradici nácky. Jim nikdy nepatřila a patřit nebude. Oni ji jen poplivali. Svatý Václav patří Čechům, nikoliv českým náckům.

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...

One Response to “Zničit, pošlapat, spálit, vypálit, vyvraždit”

  1. originalni demokrat Says:

    Svatý Václav byl vždy patronem českých zemí. On je navždy vládcem tohoto prostoru, všichni králové si od něj moc propůjčovali. Není to symbol první republiky, ale symbol tohoto státu, který existuje více než 1000 let. Je smutné jak ho všichni zneužívají ve svůj prospěch. Hlavně nacionalisté. Úsměvné zvlášť v době kdy žádný národ neexistoval, lidé se brali podle toho, kde žili….


created By ooyes.net