Was ist denn los?

zid1Že naši náckové zrovna neoplývají zázemím inteligentních příznivců, to se obecně ví. Nakonec asi v každé organizaci, straně či spolku jsou lidé průměrní, pak tací jako většina nácků a pak několik moudrých a vzdělaných.

V každém normálním spolku to však funguje tak, že ti normální popostrčí vpřed ty moudé a vzdělané, aby hovořili jejich jménem, či se vyjadřovali a naopak ty, co jsou na tom jako většina nácků nechají v pozadí, aby jaksi se nemyslelo, že jde o spolek hlupáků, tupců či nevzdělanců, chcete-li prostě  blbů.  Tak funguje sebezáchovný pud u spolku či organizace, která chce na veřejnosti vypadat důvěryhodně, a to bez ohledu na to, jaké jsou její cíle či záměry nebo důvody k existenci.

Nefunguje to tak však u našich nácků.  Pravda,  i hoši z nazi scény se postupně dovzdělávají. Tomek Vandas studuje bakalářský obor, Jenda Kopal už bakálářem je a prý dokonce učí a Filďa Vávra dokonce absolvoval soukromou vysokou školu, jelikož prý na žádnou pořádnou českou universitu jej nechtěli. Ani ne tak proto, že jde o Filďu Vávru, ale spíš se nějak nedokázal úspěšně poprat s parametry, jaké české univerzity pro své studenty nastavily.

Zřejmě agenti BIS, židozednáři a pseudohumanisté, kteří ovládají celý svět, náckům nakukali, aby ze svých řad vystrčili a dali do ruky mikrofon osůbkám, nad jejichž projevy se člověk musí smát. Nikoliv kvůli ideologii, kterou se snaží nabízet, ale kvůli fatálním neznalostem a faktickým absurdnostem, kterých se od nich dočkáte v nebývalém množství. Je to ovšem samozrejmě záměr BIS, pseudohumanistů, neomarxistů a hlavně, hlavně židozednářů takto srazit veřejné mínění o nacionálních socialistech do bažin intelektuálního marasmu.

Jistá slečna na jedné z akcí pronesla zásadní projev. To hlavní, tedy projev oné slečny, začíná v 2:37 minut nabízeného videa. Pokusím se však šetřit drahocenný čas čtenáře a  její projev budu citovat: ” Příkladem je Židovská obec, nejen tady v Plzni, ale i v dalších částech naší republiky. Pokud se chce člověk stát členem této protispolečenské, xenofobní organizace, musí dokazovat svůj rasový původ. Kamarádi, dokážete si představit, že bychom si založili něco podobného i my? Že bychom si založili například Arijskou obec a podmínkou členství by bylo prokazování rasového původu?… ” Tolik dojemný vlastenecký projev mluvčí autonomních nacionalistů na akci v březnu tohoto roku v Plzni.

Rád bych slečně vzkázal, ačkoliv jsem přesvědčen, že tento můj článek číst nebude, že jí vůbec nic, ale absolutně nic nebrání stát se členkou některé z židovských obcí, která funguje blízko jejího bydliště. Nemusí vůbec prokazovat svůj rasový původ, může být klidně i Árijka nebo třeba Tatarka. Nikoho to nebude zajímat. Co je však bude zajímat je, jestli věří v Boha a jestli její víra v Boha inklinuje směrem k judaismu.

Židovské obce sdružují občany judaistického vyznání a jeho sympatizanty. Netuším tedy v čem slečna spatřuje protispolečenskost a xenofobnost organizace sdružující věřicí občany. Může se stát snad katolíkem muslim? Či adventistou budhista? Nakonec k čemu by někomu bylo členství v organizaci, když jeho pojetí světa není v souladu s tím, jak ho ta organizace vykládá, proč vůbec by o to členství měl usilovat. Já také netoužím být Svědkem Jehovovým a netvrdím, že při vstupu k nim musím prokazovat rasový původ a členství u nich se nikterak veřejně či v rodinném kruhu nedomáhám.

Slečna zřejmě operuje s obecně šířenou lží, která je v neznalých neonacistických kruzích obvzláště populární, že k judaismu nelze kovertovat, pokud nejste etnickým Židem. To je samozřejmě lež jako věž, která zřejmě pramení z toho, že judaismus nikdy, což je v kontrastu s aktivním získáváním oveček u křesťanských náboženských směrů, neusiloval aktivně o nové věřící ani o “převrácení” vyznavačů jiných náboženství na judaismus. Konverze samozřejmě možná je, ovšem není to cesta lehká, není to otázka dnů a měsíců, ale spíše let, než pověřený rabín zhodnotí, že uchazeč je dostatečně připraven na to, žít dle zásad judaismu a vnímat v tomto smyslu Boha.  To vše má být i měřítkem skutečného zájmu, vytvralosti a pevné víry zájemce o konverzi.

Další obecně šířenou lží je, že údajně konvertita nemůže v rámci judaistických náboženských struktur dosáhnout žádného vyššího postavení a že dokonce je stále ostatními, etnickými Židy, pojímán jako věřící v judaismus druhé kategorie.  Opak je pravdou. Konvertitovi nikdo ze stávajících členů židovské obce nesmí s negativním podtextem připomínat, že je “jen” konvertitou. Kromě toho, se konverzí člověk nestává židem jen v náboženském slova smyslu, ale i Židem etnickým, příslušníkem židovského národa.  Samozřejmě není pravda ani to, že by konvertita nemohl dosáhnout v židovské náboženské komunitě postavení. Důkazem toho je vrchní zemský rabín Karol Sidon, který k judaismu konvertoval v osmdesátých letech, během emigrace v Německu a mezi českými rabíny není jediným konvertitou.

Ovšem hloupému těžko vysvětlovat, že je hloupý.

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (3 hlasů, průměr: 2.00 z 2)
Ukládám ... Ukládám ...

2 Responses to “Was ist denn los?”

  1. Sula Says:

    viz diskuse k clanku na http://www.nazorne.cz


created By ooyes.net