Ty, ty, ty! Kdo to bude platiti?

skola1Již dříve jsem se věnoval situaci ve školách, kdy učitel se stává fackovacím panákem nejen dětí, ale i rodičů. Návrh učitelského stavu na tzv. “domácí vězení”, kdy by dítě v mimořádných případech bylo i na několik dní vykázáno ze školy a povinnost se o ně v této době postarat by zůstala na rodičích, bude však zřejmě pojat tak, že dítě se bude smát a kapsa rodiče neutrpí.

Některé důvody proč autorita učitelů klesá a agresivita dětí roste jsem nastínil již dříve zde http://sula.eblog.cz/dzungle-pred-tabuli-aneb-kdo-je-vinen . Opatření, která chystá ministerstvo školství v rámci novely školského zákona však rozhodně není to pravé ořechové, které by mělo přispět k nápravě.

Učitel by měl mít pravomoc vykázat žáky, kteří narušují vyučování, z hodiny. Návrh ministerstva počítá s tím, že takového žáka by bylo možno vykázat do jiné místnosti, kde by se o něho staral jiný pedagog, asistent pedagoga či dokonce psycholog.

Návrh však již neřeší, kdo takové opatření zaplatí. Původní návrh na tzv. “domácí vězení” znamenal, že by bylo povinností rodičů se o dítě, kterému byl zapovězen vstup do školy se postarat. Ať už v rámci vlastní dovolené či najmutím privátní vychovatelky či jiné osoby na hlídání. O něčem takovém ovšem návrhovaná novela nemluví.

Tíhu nákladů tak asi ponesou školy, které již dnes mají tak napjatý rozpočet, že krom tarifních platů ředitelům často nezbývají žádné prostředky na nenárokové složky platu, kterými by mohl diferencovat aktivní a dobré učitele od těch, kteří se spíše jen vezou. Celé by to spělo k tomu, že vyloučení z hodiny, jak novela uvažuje, by z prostých ekonomických důvodů škola nerealizovala, případně by kantor, který by k němu přikročil mohl být označen vedením školy za toho, který prostředky na platy plýtvá a také po zásluze v tomto smyslu “odměněn”.

V aktuálním školním roce řeší v podstatě všechny školy problém prostředků na asistenty pedagoga, což jsou osoby středoškolsky vzdělané, jejichž primárním úkolem je pomáhat dětem s poruchou učení či  dětem s lehkou psychologickou či psychiatrickou diagnozou.  Jejich pomoc spočívá v individuálním přístupu k těmto dětem i tím, že s ním sedí v lavici a individuálně mu vysvětluje látku či zadaný úkol. Jejich posláním v žádném případě není trávit čas s nezvedenci a lumpy.

Vše má být postaveno tak, že za chování dítěte nese primární odpovědnost rodič. A to i tou formou, že by v plné výši hradil náklady v případě, že by opatření, které ministerstvo navrhuje bylo proti jejich dítěti uplatněno.

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...

2 Responses to “Ty, ty, ty! Kdo to bude platiti?”

  1. BoboHml Says:

    Dobré a zdravím.

  2. Sula Says:

    Ja vas tez:-)). Doufam ze zavitate casteji…


created By ooyes.net