Střet zájmů? Ale kde že….

ucitelNaši páni poslanci vyplodí občas legislativní paskvil, který by snad nevymyslel ani Hurvínek s Máničkou. Před několika měsíci se poslanci rozhodli, že je třeba utnout tipec i některým dalším činovníkům, kterých se doposud zákon o střetu zájmů netýkal.

Poslanci jsou kluci jak se patří a místo aby konečně udělali něco se svou imunitou, se svými nemravnými náhradami a obecně něco se sebou samotnými, tak zaměřili svou pozornost na jiné, u kterých si myslí, že by mohli přijít k nějaké té kačce “bokem”. Došli k názoru, že majetkové přiznání ve smyslu zákona o střetu zájmů nemusí podávat soudci a státní zástupci, ale naopak majetek prokazovat musejí řidící pracovníci organizací zřizovaných státem nebo obcemi. Mezi ty patří i ředitelé školských zařízení. Dle novely zákona by tedy svůj majetek měli přiznávat též i ředitelé malotřídek.

Zákon poslanci protlačili přes veto prezidenta republiky a přes negativní stanovisko Senátu. Poslanci došli k názoru, že pozice ředitele školy nebo dětského domova může přináše bonusy například ve formě úplatků. Není mi však příliš jasné,  za co by ty úplatky měly být. Snad za to, že ředitel ve správním řízení přijme žáka? Vždyť dnes je každá škola za každého žáka ráda. Nebo snad, že by přijímal úplatky za pořízení majetku či investice realizované konkrétní firmou? Investice realizuje a výběrová řízení vypisuje zpravidla zřizovatel, nikoliv škola samotná. I v nákupu majetku bývá škola omezena zřizovací listinou, kde je uvedena částka, do které může organizace nabýt majetek bez souhlasu zřizovatele.

Možná jsou školy nejkontrolovanějšími institucemi vůbec. Několikrát za rok u nich probíhá veřejnosprávní kontrola zřizovatele, kde je prověřováno, zda hospodaření školy je v souladu se zřizovatelem schváleným finančním plánem a zda příspěvek zřizovatele je použit v souladu s jeho účelem. Veřejnosprávní kontrolu provádí též Česká školní inspekce. Dotace na platy ze státního rozpočtu musí prokazatelně vyúčtovat, případné nevyčerpané prostředky vrátit.

Poměrně velká základní škola pracuje s rozpočtem v přibližné výši 20 milionů korun. Z toho lze říci, že tři čtvrtiny spotřebuje na platy, které jak výše uvádím, musí do koruny vyúčtovat a použít, případný rozdíl vrátit. Překročení může dotovat z vlastní doplňkové činnosti. Čtvrtinu rozpočtu tvoří provozní příspěvek zřizovatele, který je však přesně ve finančím plánu školy specifikován a kategorizován. Veřejnosprávní kontrola plnění finančního plánu průběžně, několikrát ročně kontroluje.

Naštěstí se kdosi přece jen chytil za nos a ministr Liška přišel s novelou novely zákona, která by měla z povinnosti podávat majetková přiznání ředitele škol a školských zařízení vymanit. Bohužel s tahanicemi ve sněmovně a pádem vlády se ke konečnému hlasování o osudu novely novely zákona nepřikročilo.

Při té příležitosti, kdy předmětná novela byla podrobena kritice senátorů, prezidenta a učitelské veřejnosti, byly odhaleny i další “drobnosti” svědčící o přístupu poslanců s týmy poradců k jejich námi placené práci. V několika případech se v novele odkazuje na paragrafy, které tato novela svými změnami zrušila….

Vot očeň charošoje dělo ……

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...

Comments are closed.


created By ooyes.net