Sociální stát pro “skromné” nebo pro líné?

socZdá se, že evropský model sociálního státu je skutečně neudržitelný. K tomu jsem se vyjádřil asi před půl rokem zde http://sula.eblog.cz/krize-evropskeho-socialniho-statu.

Probíhající ekonomickou a finanční krizí sice výše uvedený článek lehce pozbyl na aktuálnosti, ale základní teze mají dle mne platnost obecnou. Státy nemohou dlouhodobě ufinancovat neustále se zvyšující náklady na zdravotnictví, školství a sociální výhody. Nejsou schopny nadále ufinancovat průběžný důchodový systém, kdy počet příjemců penze vzrůstá a to díky prodlužující se době dožití i v návaznosti na výsledky současného zdravotnictví. Nejsou schopny financovat rostoucí počet studentů ve státních středních a vysokých školách a nejsou schopny udržet sociální smír přehnaně vstřícnou sociální politikou.

Sociální dávky jsou určeny těm, kteří se neočekávaně ocitnou v nouzi. Jsou určeny k tomu, aby byly zajištěny základní životní potřeby po dobu, než se podaří tento stav překonat. Na překonání tohoto stavu se musí podílet samozřejmě i stát svou sociální  politikou a politikou zaměstnanosti. Ovšem převažující a rozhodující je role příjemce sociální podpory, kdy aktivity jedince by měly jednozačně dospět k tomu, aby se jeho osobní situace změnila. Pokud příjemce podpory sám neprojevuje dostatečnou aktivitu, je vyplácení dávek pouhým plýtváním a ožebračováním těch, kteří skutečně pomoc státního sociálního systému potřebují. Jako například handicapovaní a invalidní občané, opuštěné děti a další.

Vyslechl jsem nedávno ve vlaku debatu. Šlo tam o to, že jedna žena byla vyzývána jinou ženou, že jelikož má už téměř pětileté dítě, měla by si najít práci. Reakce ženy mne šokovala. Prý je skromná, a jelikož je ono dítě opožděné, ovšem nikoliv postižené, bude na něj dostávat do sedmi let věku něco kolem tří tisíc, tak proč by chodila do práce. Je skromná, manžel něco vydělá a proč by tedy chodila do práce. Peníze nejsou prý vše.

Ano peníze skutečně nejsou vše. To je ovšem snad jediné s čím lze souhlasit. Dotyčná žena si asi neuvědomuje, že její rozhodnutí, že je skromná znamená, že se nechává vydržovat těmi, kteří pracují a jsou asi tím pádem neskromní. A že její skromnost také znamená, že stát nemůže financovat jiné a rozhodně ve většině smysluplnější projekty, než skromnost oné paní.

Nikomu nelze upírat právo být skromný. Je to v jistých pohledech zajisté i úctyhodná vlastnost. Ale proč my ostatní máme někomu jeho deklarovanou skromnost subvencovat, to je to, co mi uniká.

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...

One Response to “Sociální stát pro “skromné” nebo pro líné?”

  1. Aaron71 Says:

    Skromnost je ctnost. Ctnost je zadarmo. Být sponzorem ctnosti nelze. A proto je to nectnost a neskromnost. Něco k Vašemu oblíbenému tématu jsem dal na svůj blog před chvilkou i já…Hezký den


created By ooyes.net