Řápková předvedla téměr absolutní argumentační deficit

soudceExekuce v Chomutově byly včera tématem pořadu České televize “Máte slovo”. Kdo čekal, že primátorka Chomutova Řápková obhájí a argumenty podloží konání radnice při vymáhání dluhů, musel být zklamán. Primátorka nevznesla jediný relevatní argument, kterým by bylo možné počínání jejího úřadu směrem k dlužníkům obhájit.

Oponenti na tom byli přesně opačně. Předevsím ministr Kocáb a publicista Urban primátorku bombardovali paragrafy z příslušných zákonných norem, které chomutovská radnice svým jednáním porušila či nenaplnila. Svoji argumentaci opřeli například o § 317 odst. 2 o.s.ř., který zní takto: (2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona jednorázově. Radnice toto ustanovení Občanského soudního řádu tedy jednoznačně porušila, jelikož exekuovala dávky v hmotné nouzi. Dotaz, proč neexekuovala dávky státní sociální podpory, kde to současná právní úprava umožňuje nebyla primátorkou zodpovězena.

Kocáb a Urban, kteří hned na začátku naprosto jasně deklarovali, že jejich názory nestojí na předpokladu, že dluhy se nemají platit, ale že se mají vymáhat pouze a jen tak, jak dovolují aktuální právní normy, dále Řápkovou upozornili na možnost použití při vzniklých dluzích institut “zvláštního příjemce”.  Tento institut umožňuje poukázat dávku na bydlení přímo majiteli bytu, jako část nákladů spojených s bydlením dlužníka. Na tuto otázku nebyla schopna primátorka Řápková odpovědět.

Dále ministr Kocáb upozornil primátorku na povinnost, která pro obec vyplývá ze zákona 337/1992 SB.,  o správě daní a poplatků, kdy  si totiž obec může zvolit režim vymáhání. Tedy postupovat dle zákona o správě daní a poplatků a dlužnou částku bude exekuovat sama, nebo požádá o vymáhání soud či soudního exekutora. Již pří této volbě však obec musí respektovat pravidla zakotvená v zákoně o správě daní a poplatků. Jedním z těchto pravidel je dle par. 2 odst. . zákona stanovená povinnost obce postupovat tak, aby při vyžadování povinnosti od dlužníka volily jen takové prostředky, které dlužníky nejméně zatěžují a umožňují přitom dosáhnout vybrání dlužné částky.  Na otázku proč radnice neexekuovala sama a proč porušila zákonnou povinnost zvolit řešení, které umožňuje dosáhnout vybrání částky při nejmenším zatížení dlužníka Řápková opět neodpověděla.

Na doloženou historii úspěšnosti vymáhání dluhů chomutovskou radnicí za působení minulého vedení a a za vedení paní Řápkové, kdy bylo prokázáno, že v dobách, kdy Řápková nebyla primátorkou uměla radnice vybrat od dlužníků až pět milionů ročně a za jejího vedení nevybrala ani korunu neuměla současná primátorka Chomutova odpovědět.

Chomutovská primátorka nevznesla do diskuse v zásadě jediný argument, který by podepřela nějakým ustanovením právního předpisu. Spíše stále jen opakovala: ” Nežijete tam, tak to neumíte pochopit. Přijďte si zkusit žít s nepřízpůsobivými”. Tento argument má ovšem stejnou váhu, jako když bych já neodvedl daň z přidaného hodnoty za zboží, které jsem prokazatelně prodal a vyfakturoval a tím se dopustil trestného činu a při vyšetřování policii a finančímu úřadu argumentoval asi takto: “Nepodnikáte, tak to neumíte pochopit. Zkuste si to v současné konkurenci a s padesáti zaměstnanci, kterým musíte dát výplatu”. Někdy prostě lze poukázat na porušení zákona, aniž bych prostředí, kde k tomu došlo vůbec kdy viděl, dokonce aniž bych toho, kdo za porušení zákona odpovídá znal, či dokonce aniž bych znal jeho jméno.

Krom toho všeho bude mít chomutovská radnice na krku asi další žalobu. Zákon o ochraně osobních údajů měl chomutovský magistrát porušit tím, že poskytl mediím video a audio záznam bezpečnostních kamer, které zachytily průběh exekucí sociálních dávek. Napovídá tomu i vyjádření Zdeňka Koudelky, ředitele pro styk s veřejností Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten se vyjádřil, že poskytnutí obrazového záznamu průběhu prováděných exekucí televizi NOVA, které je dostupné na jejím internetovém vysílání signalizuje důvodné podezření z porušení ustanovení par. 13 případně i paragrafu 15 zákona č. 101/2000 Sb.

Magistrát je správcem osobních dat a též odpovídá ze jejich ochranu. Jestliže nezabezpečil a dokonce vědomě poskytl informace osobního chrakteru mediím, kdy zveřejnění podoby člověka v takovém rozsahu, kdy je osoba jednozačně idendifikovatelná, porušil tím magistrát zákon.  Mimo jiné překročil žím účel, pro které byly záznámy pořízeny a zpracovány.

Paní primátorka ráda uvádí, že by všem mělo být měřeno stejným metrem. Na připomínku oponentů, že je správné, když radnice vymáhá dluhy za nezaplacený odpad v hodnotě 400 Kč, ale proč stejně aktivně a tvrdě nepostupuje například proti bývalému manželovi paní Řápkové Martinu Řápkovi paní primátorka též neuměla odpovědět. Martin Řápek přitom dluží za pronájem resturace v chomutovském zooparku a spotřebované energie více než sto tisíc korun. Dluh není dodnes uhrazen.

Jak vidno, kolem chomutovského přápadu nepřestává být dusno. Ovšem argumentační nouze paní primátorky je alarmující. Ještě více alarmující je ovšem její populistický potenciál.

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...

3 Responses to “Řápková předvedla téměr absolutní argumentační deficit”

  1. Hanka Says:

    Naprosto přesně jste vyjádřil průběh včerejší diskuse!!!

  2. L.Čiháková Says:

    Super!!!

  3. HOnza Says:

    ty si fakt kokot, hovado a kreten sulo!!!!!


created By ooyes.net