Proč tolik publicity pro NS a DS?

pravdaTak se objevily informace, že Národní strana a Dělnická strana, naše dvě “slušné” strany” na “zahnojeném pseudohumanistickém a židobolševickém” politickém kolbišti podváděly již při svém vzniku. Nevím, jestli je to pravda, ale rozhodně vím a reakce pod články na toto téma mi dávají za pravdu, že “slušní” lidé”, kteří hodlají svůj hlas vyhodit z okna volbou některé z těchto pseudovlasteneckých stran vše vnímají jako pokus o diskreditaci jejich “miláčků” před volbami.

Netuším, co myslejí tou “diskreditací”, když se tyto strany diskretitují samy téměř nepřetržitě. Takže nevím, jak ještě vůbec lze diskreditovat někoho, kdo je naprosto a trvale zdiskretiván sebou samým, svými činy. Nakonec když je strana schopna si vymyslet, že zadala k provedení jakýsi výzkum agentuře, která vůbec neexistuje, chvástat se s výsledkem průzkumu, který nebyl tedy nikdy proveden, jelikož neexistuje ten, kdo ho měl provádět, proč by neměla být schopna toho, z čeho ji zprávy o podvodu při registraci obviňují.

Jestliže jiná strana si myslí, že kdykoliv kdokoliv něco vytvořil, takže jeho dílo je veřejným majetkem, tedy že každý s tímto “výtvorem” může nakládat jak se mu zlíbí, prostě klidně i dílo uzmout pro své obchodní a politické cíle, zároveň nepokládá ani za nutné dodržovat zákony a dokonce ani se byť jen otázat autora díla, zda si jeho dílo může “vypůjčit, proč by neměla být schopna toho, co je jí tiskem přisuzováno při registraci jejich partaje.

Zpráva o podivnostech při vzniku uvedených stran též uvádí, že pokud se podvod při registraci prokáže, že to zřejmě nemůže být důvodem ke  zrušení Národní a Dělnické strany. Nejsem právník, ale mé laické právní povědomí mi říká,  že jakýkoliv právní akt, který byl proveden na základě nepravdivých, lživých nebo podvodných údajů je považován za akt neplatný. Tedy že se na něj pohlíží, jako na neplatný právní úkon. Dle toho tedy registrace uvedených stran nebyla provedena a strany tudíž neexistují. A o nějakém rušení těchto stran nemůže být ani řeči.

Závěrem bych chtěl ujistit váženého čtenáře, že si sám nejsem příliš jist, zda to celé není nějaká mediální bublina. Takových tu skutečně již bylo dost. Ale vzhledem k morálnímu profilu přestavitelů těchto stran, jejich manipulacím, lžím a krádežím, jak uvádím v tomto článku, by nebylo nic překvapujícího na tom, kdyby článek skutečně pravdivě popisoval to, co se při registraci stran událo.

Jen mi uniká smysl toho, proč ke zveřejnění toho všeho dochází právě nyní. Jsem přesvědčen, že toho, kdo je rozhodnut volit některou z těchto stran nic neodradí, naopak - jakoukoliv skutečnost, která prokazuje, že i v těchto stranách by se měli chopit vidlí a vyčistit ten svůj Augiášův chlív - a že by se nadřeli, budou považovat pří své neobjektivitě a zaslepenosti jen za útok na své “miláčky”, kteří chtějí zachránit ten jejich svět.  Ti kteří o těchto stranách mají jasno, ti se ve svém názoru jen utvrdí.

Nic než pravda!!!!!! .-)))

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (2 hlasů, průměr: 2.00 z 2)
Ukládám ... Ukládám ...

One Response to “Proč tolik publicity pro NS a DS?”

  1. Mapla Says:

    Pane Šula, Vaše právní cítění je špatné. Teď nejde o DS či NS, ale pokud by tomu tak opravdu mělo být, mělo by to v praxi strašlivé důsledky.

    Být při takovéto praxi ministerstvem vnitra a mít totalitní choutky, tak nechám vzniknout všechny politické strany záměrně s nějakým nedostatkem při registraci a pak je můžu kdykoliv (např. před volbami) zlikvidovat tím, že na tento nedostatek poukáži. Takhle by to nešlo.

    Máme tu taxativní výčet důvodů pro rozpuštění politických stran a hnutí a tohle mezi nimi zjevně není.


created By ooyes.net