Jak dlouho ještě bude církev krýt a omlouvat úchylné kněze?

42-18768277Skandálů, kdy kněží zneužívali děti a mladé lidi k odporným sexuálním hrátkám není málo. Ano, zajisté i v jiných skupinách povolání se tací jedinci vyskytují. Alarmující ovšem je, jak se k těmto skandalům staví církev samotná či někteří jednotlivci, kterí se vírou zaštiťují.

Současný papež Ratzinger sám má prsty v nechutném zametání stop po perverzních šiřitelích víry. Informoval o tom již před několika lety týdeník Observer. List informoval o tom, že má k dispozici dopis tehdejšího kardinála Ratzingera, ve kterém uvádí, že církev má právo požadovat, aby v kauzách sexuálního násilí na dětech páchaného kněžími, náležely soudní pravomoci církvi.

Pořad BBC Panorama před třemi lety odhalil, že Ratzinger jako kardinál dokonce prosazoval utajovat případy sexuálního násilí na dětech prováděného představiteli církve. V pořadu vystoupil kněz Tom Doyle, bývalý zaměstnanec vatikánského právního oddělení, který byl propuštěn proto, že tyto praktiky kritizoval.  Pořad Panorama citoval utajovaný dokument Crimen Sollicitationis, který byl sepsán v roce 1962 kardinálem Ottavianim. Jde v zásadě o směrnici, která nařizuje kněžím záležitosti sexuálního zněužívání tajit a v případě úniku informací vyhrožuje dokonce exkomunikací.Právě touto směrnicí se řídil kardinál Ratzinger, dnešní papež Benedikt XVI., když napsal v roce 2001 zmíněný dopis a poukázal na to, že dokument vypracovaný kardinálem Ottavianim stále platí.

V tomto duchu se choval současný olomoucký arcibiskup, údajný horký kandidát na post kardinála po Miloslavu Vlkovi, Jan Graubner. Dloudobě neřešil případy sexuálního zneužívání knežími na Moravě přesto, že mu tyto závažné činy byly oznámeny. Jedná se o případ Františka Merty, který byl odsouzen k podmínečnému trestu za pohlavní zneužívání ministrantů, dále o kněze Jana Slívu, který byl též odsouzen a kněze Františka Provazníka. Ve všech případech byl arcibiskup Graubner na nevhodné chování kněží farníky upozorňován, obvinění však nijak neřešil, dokonce v některých případech dehonesktikoval stěžovatele.

Dnes je aktuální případ v Irsku. Myslím, že není třeba o něm šířeji psát, jelikož jde o věc poměrně aktuální. A jaká je reakce z církevních kruhů? Radomír Malý je nesporně úctyhodná a vzdělaná osobnost. Jde o historika, vysokoškolského pedagoga a novináře, který často příspívá články na stránky tzv. Institutu Svatého Josefa, který je centrem českých lefebvristů - přívrženců Bratrstva sv. Pia X, což je ultrakatolický spolek, který je nespokojený s vývojem katolické círvke po 2. vatikánském koncilu v roce 1963 a Vatikánem není uznáván.

A asi neudivím, když i pan Malý činy irských duchovních zlehčuje. Vždyť i my jsme prý tu a tam dostávali běžně od rodičů či učitelů pohlavek a nezaznamenali jsem zásadní újmu. Vždyť v Irsku prý nešlo o žádné beránky, ale o malé zločince. Vždyť třeba i lékaři či učitelé zneužívají děti.  Panu Malému uniká, že zde nehovoříme o nějakém občasném políčku, ale o cíleném a krutém bití, o plánovitém sexuálním zneužívání a fyzickém týrání. Asi panu Malému i uniká, že kdykoliv se lékař, učitel či člověk jakékoliv jiné profese něčím takovým provinil a vyšlo to na světlo boží, vždy se ocitnul před soudem a byl po právu potrestán.

A to se bohužel ani v případě irského skandálu neděje. Že by papež Ratzinger opět oprášil dokument kardinála Otavvianiho z roku 1962?

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
1 hvězdička2 hvězdičky (6 hlasů, průměr: 1.83 z 2)
Ukládám ... Ukládám ...

One Response to “Jak dlouho ještě bude církev krýt a omlouvat úchylné kněze?”

  1. Hanka Says:

    tak to vidím i já


created By ooyes.net